เมื่อพวกเราเหนื่อยล้าต้องไปพบที่เย็ดที่ใหม่

คลิปหี เริ่มจะเข้าหน้าร้อนก็ต้องการจะออกท่องเที่ยวทะเลส …