เปลี่ยนแปลงงานใหม่กับได้ภรรยาใหม่เป็นสุขจริงๆ

ถ้าเกิดทราบว่าออกจากงานเก่าแล้วได้งานใหม่ที่สนุกสนานและ …

เมื่อลูกพี่ลูกน้องตกลงกันได้ผมก็บันเทิงใจ

สุดท้ายก็ความแตกจนได้ ลูกพี่ลูกน้องกันมันก็จะปราศจากควา …